רשימת קורסים לתואר שני
סמסטר א' 2019

מרצה מספר קורס שם הקורס
ד"ר ת. ריקלין רביב 361-2-6501 דימות תהודה מגנטית
פרופ‚ א. שלום 361-2-6331 זיהוי דיבור
ד''ר אילן שליש 361-2-1051 חומרים ומכשור בטכנולוגיות ואקום בתעשיית המיקרוא...
פרופ' דן שדות 361-2-6411 טכנולוגיות מתקדמות בתקשורת אופטית
361-2-8888 כתיבת סמינר מסכם
361-2-7777 כתיבת תיזה
פרופ' משה שורץ 361-2-6461 מבוא לסדרות ספרתיות
פרופ' ג'וזף טבריקיאן 361-2-6451 מבוא לתורת השערוך
ד''ר רפי שיקלר 361-2-0926 מוליכים למחצה אורגניים ושימושיהם בתעשיית המיקרו...
ד''ר אילן שליש 361-2-6021 נאנואלקטרוניקה
פרופ' סטנלי ישראל רוטמן 361-2-6291 נושאים נבחרים בעבוד ספרתי של תמונות
פרופ' חיים פרמוטר 361-2-6321 נושאים נבחרים בתקשורת
361-2-1020 סמינר מחלקתי - הרצאה
361-2-1010 סמינר מחלקתי - שמיעה
361-2-8811 סמינר מסכם
361-2-6001 עבודת גמר
פרופ‚ א. גבע 361-2-6491 עיבוד אותות גלי מוח
פרופ' הוגו גוטרמן 361-2-5521 עקרונות לוגיקה עמומה
פרופ' תימור מלמד 361-2-5841 שיטות קרניים בתורת הגלים
ד''ר דוד לבנוני 361-2-5641 שערוך לינארי במערכות דינמיות
ד''ר קובי טודרוס 361-2-6011 תהליכים אקראיים